«Λέμε όχι στο ρατσισμό»

Ο εκφοβισμός αναπτύσσεται όταν δεν προσπαθούμε να καταλάβουμε και να δεχτούμε ότι είμαστε διαφορετικοί.

Όλοι έχουμε το δικαίωμα να μας φέρονται με σεβασμό και ευγένεια.

  • Ισότητα Ευκαιριών: Όλοι έχουμε το ίδιο δικαίωμα συμμετοχής.
  • Κοινωνική Ένταξη: Αποδέξου με έτσι, όπως είμαι.
  • Όλοι έχουμε το δικαίωμα να αναγνωριζόμαστε γι’αυτό που είμαστε.
  • Μπορούμε να είμαστε όλοι φίλοι μεταξύ μας.
  • Επίλυση διαφορών: Μπορώ να λύσω τα προβλήματά μου συζητώντας με τους άλλους.
  • Όλοι έχουμε το δικαίωμα να λύνουμε τα προβλήματά μας ειρηνικά.